מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זאת מתארת כיצד כמה עוד בע"מ (להלן: "החברה") מטפלת במידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") של משתמשים באתר האינטרנט (להלן: המשתמשים") בכתובת www.kamaod.co.il (להלן: "האתר").

ביקור באתר ו/או שימוש בשירותי החברה כפי שאלו מוצגים באתר, מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות, ובכלל זאת, הסכמה לאיסוף מידע שמירתו ושימוש בו כפי שמפורט במדיניות הפרטיות.  החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי במדיניות הפרטיות מחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

סוגי מידע ואופן איסופו

בעת שימוש באתר ובשירותי החברה, צפויה החברה לאסוף מידע על משתמשים כמו שם פרטי ושם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מגדר, מספר ת.ז, מספר טלפון, תאריך לידה וכל מידע אחר שמספקים המשתמשים לצורך קבלת שירותי החברה לרבות נתונים רפואיים ואחרים שמסרו לצורך קבלת שירותי החברה.

החברה אוספת מידע גם במהלך השימוש בשירותי האתר או שירותים המפנים אליו, לרבות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש. החברה עשויה לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל כמידע שאינו מזוהה אישית.

השימוש במידע שנאסף

החברה אוספת מידע לצורך הפעלת האתר, מתן שירותים למשתמשים ופעילות עסקית שנדרש לצורך קיום שיחות טלפוניות עם המשתמשים, הפניה למדריכים, תאום סימולציה לוועדה רפואית, סיוע בהגשת תביעה להכרה בנכות, ייעוץ עם מומחה, שיווק ומכירה של שירותי החברה, שיפור הגלישה והתכנים באתר, גביית תשלום עבור השירותים שניתנים באתר באמצעות סליקה על ידי חברות סליקה ואשראי התאמת תכנים לגולשים ופניה בדיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) וחוק הגנת הפרטיות.

העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה עשויה להעביר מידע לצדדים שלישיים בקשר עם שירותי החברה ו/או ‏פעילותה העסקית, לצורך ביצוע הפעולות המפורטות במדיניות הפרטיות לרבות לצורך מתן שירותים למשתמשים, שליחת מידע, דיוור, תפעול מערכות מידע ואחסון מידע. לרבות אך לא רק לצורך ביצוע סימולציה לוועדה, קיום עם שיחת יעוץ או סיוע בהגשת תביעה.

פרסומות ודיוור ישיר

המידע עשוי לשמש את החברה לצרכי שיווק, פרסום ו/או משלוח מידע למשתמשים, תכן שיווקי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר של החברה ו/או מי מטעמה.

החברה רשאית להשתמש במידע כדי להציע למשתמשים פרסום ממוקד, מוצרים ו/או שירותים שלדעתה מותאמים להם.

‏המשתמשים מסכימים שהחברה תשתמש במידע ליצירת קשר ושליחת תכנים כאמור אם זה בדוא"ל, בווטסאפ, SMS רשתות חברתיות וצדדים שלישיים.

בכפוף לקבלת אישורו, הלקוח מסכים שהמידע שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לו דברי פרסומת ולפנות אליו בדיוור ישיר, באמצעים האמורים לעיל.

הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה שהוא מסרב לקבל מהחברה מידע ותוכן פרסומי ושיווקי ממנה או מצדדים שלישיים על ידי שליחת הודעה ל: [email protected]. עם קבלת ההודעה תופסק שליחת התכנים אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי החברה יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה בכפוף להוראות הדין (לרבות לפי יתר הוראות מדיניות פרטיות זו).

העברת מידע מחוץ לישראל

יתכן והמידע יועבר אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. במקרה שכזה תשתדל החברה לנקוט בצעדים כדי להבטיח הגנה למידע האישי שלך. 

שימוש בעוגיות (Cookies) ובטכנולוגיות איסוף נתונים

החברה משתמשת בקבצי עוגיות ("Cookies") לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו השוטף והתקין ואיסוף נתונים של משתמשים.

אבטחת מידע והיעדר אחריות

החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת לשמור על סודיות ופרטיות המידע שנאסף על המשתמשים.

למרות זאת, תמיד קיים חשש של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה ועל כן יובהר שהחברה אינה יכולה להתחייב שהמידע יהיה מוגן לחלוטין מזליגה, חרף המשאבים שמפנה החברה להגנה על המידע לרבות בעמידה בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

בנסיבות אלו, מוסכם שלחברה לא תהיה אחריות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, במקרה של התקפת סייבר או בשל טעות אנוש בשל גישה לא מורשית למאגרי המידע של החברה או פעילות שמנוגדת לנוהלי החברה.

שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, הטיפול ו/או העיון במידע יש להפנות לכתובת יד חרוצים 10, ירושלים .

הירשם לניוזלטר שלנו

כתבות

עורך דין צבאי

כשאנחנו חושבים על הצבא, פעמים רבות עולה בראשנו תמונה של גוף שלא ניתן לעמוד מולו, אבל זה ממש לא נכון. עורך דין צבאי

קרא עוד »

*השירות אינו משפטי. | המידע המוצג באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ או המלצה מכל סוג שהוא.

כל הזכויות שמורות © | 2022 | כמה עוד בע"מ

Site By | SHOWCASE ONLINE